travonline logo

Travskolan lär dig travspel

Välkommen till travskolan där du får lära dig att framgångsrikt spela på trav.Startspårets betydelse vid AUTOSTART

Vid en autostart startar hästarna i farten bakom en bil. Framförallt är det hästarna som står på spår 2-5 som har störst fördel av av autostart, eftersom de har närmast till banans innerspår. Vid autostart är det av stor betydelse hur startsnabba hästarna är, för att nå en framskjuten position redan från start. Spår 1 vid autostart är besvärligt, speciellt om hästen är långsam från start och är osäker. För att spår 1 ska ge utdelning måste hästen vara mycket startsnabb!

Spår 6 är ett skapligt spår. Spår 7 och 8 är svåra spår eftersom hästarna lätt kommer på "vingel" (hästarn hamnar längst ut på startbilens vinge), vilket gör att hästarna får gå ett längre och tyngre lopp. För att klara detta och ha en chans i loppet krävs det att hästen är startsnabb och mycket stark.

Vad man bör tänka på är att många hästar inte gillar autostart, likväl som många hästar inte gillar voltstart. Extra uppmärksam ska man vara på hästar som aldrig startat i en autostart förr. Risken att hästarna ska galoppera är stor.

Startspårets betydelse vid VOLTSTART

I en voltstart startar häst nr 1-7 i den första volten och hästar med nr 8 och uppåt startar i den andra volten. Vid en voltstart travar hästarna långsamt i en cirkel strax bakom startlinjen ända tills startsignalen går. Hästarna ska då så fort som möjligt vända upp i banans riktning och snabbt komma i en fördelaktig position.

I den första volten har hästar på spår 6 och 7 sk. springspår (ytterspår som gör att de inte riskerar att bli instängda och att de har längre anlopp). Detta är bra spår och brukar betyda att "startsnabba hästar" snabbt kan komma i ledning eller få en framskjuten position direkt. En övervägande del av de hästlopp som körs, vinns ofta av den häst som tar ledningen från start! Är hästen på springspår långsam ut från start kan det å andra sidan vara en nackdel.

Förutom springspåren är spår 1 och 3 fördelaktiva spår! Spår 1 kan vara mycket fördelaktigt om hästen är startsnabb och gillar att gå i ledningen. Hästen kan då få ledning från start till mål. Å andra sidan kan spår 1 även betyda en "fälla" om hästen är långsam från start, eftersom startsnabba hästar utanför kan gå förbi och stänga in hästen på spår 1. När det gäller spår 3 kan det nästan jämföras med ett springspår precis som spår 6 och 7.

Däremot kan spår 2, 4 och 5 vara negativa, eftersom dessa spår är snävare och för att det finns risk för att dessa hästar blir inklämda mellan flera hästar. Speciellt känsligt kan det vara om det är oroliga hästar, vilket kan sluta med galopp. Om det finns risk för en galopp i loppet kan detta betyda ett "struligt" lopp, vilket avsevärt kan påverka utgången. Flera hästar som redan från början sågs med vinstchans, kan bli så störda av galopper att loppet slutar med en oväntad segrare. Skrällen blir ett faktum.

Övriga spår i en volstart dvs från spår 8 och uppåt brukar man kalla bakspår. Hästar från bakspår brukar man generellt säga har svårare att vinna lopp, eftersom de måste runda ett stort antal hästar.

Spår 8 är ett svårt och vanskligt spår och kan jämföras med spår 1 fast i den andra volten. Detta brukar betyda att hästen på spår 8 hamnar bakom hästen på spår 1 redan från starten. Om hästen på spår 1 är startsnabb kan det vara positivt för hästen på spår 8, eftersom den till slut kan få en lucka vid upploppet bakom ledaren. Om hästen på spår 1 däremot är långsam ut är risken stor att hästen på spår 8 får en dålig position och hamnar långt bak i fältet. Att den sedan ska runda fältet eller hitta en lucka vid upplopp kan blir svårt.

Även om det oftast är en dålig förutsättning för hästar som startar från bakspår dvs spår 8 till 12 och uppåt, så finns det en hel del hästar som går bra och gillar positionen från bakpår. Hur utfallet blir för dessa bakspårhästar beror mycket på framförvarande hästars startsnabbhet och att bakspårhästarna snabbt kan komma till en bra position i loppet. En viktig förutsättning för att hästen ska lyckas från bakspår, är att hästen är stark och tål att gå den långa vägen i högt tempo

På "hästspråk" brukar man säga att hästarna gillar att gå i ryggar eller att de får en "smygresa" från bakspår. Att få en smygresa betyder att hästen kan få ett lugnt lopp med draghjälp och att den sparar "krutet" till upploppet och spurten över mållinjen ( under förutsättning att hästen får en lucka i tid). Ofta fäller kuskarnas "taktik" avgörandet.

Varning utfärdas för bakspår över sprinterdistans 1640 m. Tempot i dess lopp blir ofta högt redan från början, vilket innebär att det bli mycket svårt för bakspårhästarna att vinna lopp. På längre distanser har emellertid bakspår inte lika stor betydelse, eftersom bakspårhästarna då har längre tid på sig att komma ifatt täten.

Att spela på hästar som är i form

Precis som människor har hästens aktuella form och psyke en avgörande betydelse. Det händer ofta att sämre hästar med hög form slår en "normalt sett" bättre häst. Ibland brukar man säga att form går före klass. Därför bör du som spelare bevaka hästar med hög form. Därmed inte sagt att hästar med hög form alltid vinner mot hästar med sämre form. Det väsentliga är hur stor klasskillnaden är mellan hästarna. Är den för stor spelar ofta formen ingen roll. Men om man spelar i ett lopp som ser väldigt jämt ut, bör man i första hand spela på hästar som har hög form.

Hur får man då reda på en hästs form? Ett sätt att få en fingervisning är att läsa programmet och helt enkelt se på respektive hästs senaste starter och hur den placerat sig. Ett bra sätt är även att jämföra de senaste tiderna med hästens rekordtid. Ligger de nära rekordtiden eller har den slagit tiden rätt nyligen? Då är hästen troligtvis inne i en formtopp! Givetvis kan du även ta till dig information från travtidnignar, travbilagor i kvällspress och information som du hittar på Internet.

Var uppmärksam på hästar som vilat

Om du i programmet upptäcker att en häst inte tävlat under flera veckor (ca 5-7 veckor) bör du vara extra uppmärksam (i programmet kan du se vilket datum som hästen tävlade senast). Detta av två anledningar. Det ena är att hästen kan vara "ringrostig", vilket betyder att den inte har några större möjligheter att vinna lopp direkt efter ett uppehåll. Man brukar säga att hästen behöver "ett lopp i kroppen" för att komma tillbaka i god form. En sådan häst brukar vara "giftig" några veckor senare! Normalt sett spelar det ingen större roll om hästarna vilat när det handlar om en klasshäst som möter ett enklare motstånd. Om man däremot kan se att hästarna är jämna, är det en viktig faktor att ta hänsyn till.

Det andra skälet till att man ska vara observant när en häst vilat, är att hästen likaväl kan vara oerhört tänd och i toppform när den kommer tillbaka efter vila. Bland spelare och kuskar brukar man tala om att hästen är "matchad" till loppet. Det händer ganska ofta att en häst kommer tillbaka från vila och direkt vinner loppet till höga odds!

Givetvis kan det vara svårt att bedömma om hästen behöver "lopp i kroppen" eller om den är "matchad till ett visst lopp". Emellertid får man försöka väga in annan information vid sin bedömning, innan man streckar en häst som vilat.

Hästar som reser långt och övernattar

Det är ganska vanligt att hästar som reser långa sträckor och eventuellt övernattar på bortaplan påverkas negativt. En resa kan t.ex sätta sig i hästens ben, dessutom är det vanligt att hästarna äter dåligt på bortaplan. Hästens prestation försämras i de flesta fall betydligt vid dessa tillfällen i förhållande till tävlingar på hemmabana eller travbanor som bara betyder en kort resa.

Att värdera travinformation

Travinformation kan du skaffa från många olika källor bl.a i travtidningar, kvällstidningars bilagor, websidor på Internet, Text-TV mfl. I dessa olika media kan du finna många "ledtrådar" till intressant information. De flesta journalister i dessa olika media är duktiga på travsport och kan ge många bra tips.

Många källor, skilda uppfattningar och värderingar
Nackdelen med allt som skrivs innan travloppen är att informationen kommer från många olika källor, människor som ofta har vitt skilda uppfattningar och värderingar. Olika "travexperter" kan bedömma samma häst helt olika. Ena stunden har hästen t.ex toppform, i nästa har den vikande form och för det tredje kan den gå jämnt och bra. Detta kan bli ett dilemma. En annan sak man bör tänka på, är att de flesta travskribenter arbetar under tidspress och den mesta travinformationen distribueras i början av veckan, vilket betyder att de kan missa relevant information under veckan.

Sålla informationen
Läs gärna om loppen och hästarna, men lär dig sålla informationen. Det kan vara en nackdel att läsa för mycket. Det är lätt att påverkas negativt samtidigt som man lätt blir trött och förvirrad av för mycket information. Mycket handlar om att "läsa mellan raderna" för att hitta de positiva och negativa signalerna. Ett gott råd är att väga in om samma positiva eller negativa signal kommer från flera olika och oberoende källor. Det är då troligt att det finns substans i informationen.

Det är här Trav Online fyller en lucka i travinformationen. Travonlines databaserade rankingsystem baseras på fakta och statistik från tidigare lopp. Samtidigt tar systemet hänsyn till de faktiska yttre faktorer som påverkar statistiken på tävlingsdagen. Med andra ord ett system som går tillbaka i tiden, väger in, bearbetar, gör matematiska beräkningar och poängbedömmer ett flertal väsentliga faktorer, samtidigt som systemet gör en nuvärdeskorrigering utifrån den aktuella tävlingsdagens förutsättningar.

Neutral information
Travonlines rankingsystem är så bra att du får ett ypperligt verktyg som är helt "neutralt" dvs opåverkat av yttre faktorer. Rankingsystemet ger dig hjälp och vägledning, som tillsammans med din egen kunskap och intuition, avsevärt förbättrar dina möjligheter att vinna pengar i framtiden!

Travloppens klasser och insprungna pengar

I V75 tävlar hästarna i olika klasser. Man delar in dem i gulddivisionen, silverdivisionen, bronsdivisionen, klass 1, klass 2, klass 3, stodivisionen och kallblod.

Hästarna som tävlar i guld-, silver- och bronsdivisionen brukar kallas klasshästar. Hästarna i dessa lopp är normalt sett väldigt stabila och de bästa som finns i landet. Vill man hitta "spikhästar" rekommenderar vi att du börjar att leta i dessa lopp. Övriga klasser kan däremot vara väldigt "struliga" och ofta är det i dessa lopp som skrällarna finns. Dessa lopp behöver normalt garderas ganska flitigt.

I varje lopp kan du i programmet studera hur mycket pengar en häst sprungit in. I t.ex klass 2 tävlar hästar som har vunnit mellan 75.000 kr-250.000 kr. Om en häst i denna klass t.ex har vunnit 245.000 kr betyder det att den hästen har nått den övre gränsen för klassen och är mogen för en högre klass, hästen är vad man kallar "perfekt inne i loppet". I princip kan man säga att den här hästen redan är en "klass 1 häst", vilket kan betyda att den är en möjlig vinnare, eftersom den just nu tävlar i klass 2, men har kapacitet för klass1.

Att en häst tjänat bra med pengar är naturligtvis ingen garanti för att hästen vinner lopp, eftersom många andra faktorer är avgörande. Emellertid ökar sannolikheten att hästen är långt framme.

När samma häst befinner sig i brytpunkten och precis gått över i en ny klass, blir det normalt sett svårare för hästen att hävda sig mot redan etablerade hästar. Man brukar säga att hästen är "hårt inne i loppet".

Ibland händer det att hästar tjänar pengar väldigt lätt och mycket fort. Hästen går snabbt genom klasserna och möter allt hårdare motstånd, vilket gör det betydligt svårare för hästen att hävda sig framöver.

Kusken har en viktig roll

Tycker du att alla andra faktorer stämmer när det gäller en häst, så är en bra kusk ett extra plus. I Sverige finns ett antal mycket framgångsrika kuskar, som är mästare på strategi och taktik. Du lär dig snabbt namnen på dem när du börjar spela.

Står du i valet och kvalet mellan två jämnbördiga hästar, ska du kanske välja hästen med den mest meriterade kusken. När du väl börjar spela på trav inser du snart att där finns en grupp kuskar som vinner var och vartannat lopp. Hur kan det komma sig frågar du? Givetvis handlar det mycket om kuskens rutin och förmåga, men samtidigt anlitar många hästägare "meriterade och kända kuskar", vilket medför att dessa kuskar ofta får talangfulla hästar. Samtidigt innebär det att kusken får ett bra stall där hästarna får goda tränings- och tävlingsvillkor. Med resultatet - hästar som ofta är i god form!

Det kan vara negativt när en häst blir körd av en ny kusk, speciellt om hästen har ett känsligt lynne. Å andra sidan kan ett kusk- eller tränarbyte många gånger avsevärt förbättra en hästs prestationer.

Om du läser kuskintervjuer får du oftast värdefull information. Kuskarna brukar ha bra koll på loppen, sin egen hästs möjligheter och konkurrenterna. Om en bra kusk tror att han har chansen att vinna loppet, är det ganska vanligt att han också gör det, oavsett om tidningar och andra spelare tror något annat.

Hästars prestationer på olika distanser

En viktig faktor vid sin bedömning av travloppet är distansen. Distanserna inom svensk travsport är 1640 m (sprinterdistans) , 2140 m (mediumdistans) 2640 m (långdistans) samt 3140 m (stayerdistans). Precis som alla andra djur har hästarna olika förutsättningar och kroppkonstruktion. Vissa hästar är sprinterhästar, andra är bäst på medium eller långdistans. Ett fåtal hästar är bra på alla distanser. Man bör tänka på hästens distansförutsättningar när man spelar. En häst som är en utpräglad sprinter faller ofta till korta i medium- och långdistanslopp, och tvärtom då en långdistansare tävlar på kort distans.

Att bedömma en hästs förutsättningar för olika distanser kan vara svårt, men man får göra sina bedömningar utifrån kuskarnas kommentarer och delvis historiken i hästens tidigare starter på olika distanser. En bra vägledning kan även hästens rekordtid på en viss distans vara. I programmet längst till vänster kan du se denna tid. Det kan t.ex stå att hästen har rekordtiden 17,2 K eller en annan häst som har 16,4 M, vilket betyder att rekordet är 17,2 på kort distans resp. 16,4 på mediumdistans.

Hästarnas odds

Oddsen i ett lopp bestäms av fördelningen av spelarnas streck. De tre senaste oddsen i tidigare lopp kan du se till höger i gratisprogrammet. Det kan stå t.ex 148, 75 och 23 (Detta betyder att du får 14,8, 7,5 resp. 2,3 gånger pengarna om du spelar hästen på vinnare). För dig som spelar på V75 kan du tolka det som att hästen var dåligt betrodd när oddset var 148, den var ganska betrodd när den hade oddset 75 och slutligen när den hade ett så lågt odds som 23 tillhörde den en av favoriterna. Ur detta kan du få indikationer på hur spelarna uppfattat hästen i de tre senaste starterna. Stora svängningar upp eller ner i oddset kan tyda på analkande formtoppar eller formsvackor. Hästar med jämna och låga odds är värda att bevaka, eftersom de då har varit betrodda under en längre period!

När en häst nyligen varit sjuk

När en häst varit sjuk bör man vara uppmärksam. Var extra försiktig när en häst nyligen har avmaskats, vaccinerats eller genomgått någon annan typ av behandling. Hästens träning blir lidande och dess kapacitet försämras i regel avsevärt. Normalt sett tar det flera veckor innan en häst är tillbaka i god form efter sjukdom.

Här skräller det

I de lägre klasserna skräller det oftast. Hästarna i dessa klasser är mer osäkra och svårbedömda. Ofta skräller det på distansen 1640 meter och i dubbelklasslopp i de lägre klasserna. I Kallblodslopp och stodivisionen är det också vanligt att det blir överraskningar. Avgörande för när och var det skräller beror mycket ofta också på banunderlaget och det yttre förutsättningarna. Läs mer om skrällar beroende på travbanans beskaffenhet.

Hästarnas tider

Hästarnas tider är självklart en viktig del vid din bedömning av hästarnas kapacitet. Tänk emellertid på att jämföra hästarnas tider utifrån samma distans. Om du jämför t.ex en häst som gått 1640 m på tiden 16.0 mot en häst som gått 2140 m på tiden 16,5 riskerar man att jämförelsen blir fel.

Travbanans beskaffenhet kan fälla avgörandet

En yttre faktor som spelar en stor roll vid tävlingen är banförhållandet. Man brukar tala om lätt bana, något tung bana och tung bana. En solig dag när banan är torr och ganska hård så blir den naturligtvis lätt och snabb. En regnig dag när banan blir väldigt mjuk och full av gytja så är den självklart tung. Detta brukar få en avgörande betydelse för loppets utgång. De flesta hästar fungerar väl på en "vanlig" lätt bana, men avsevärt sämre när det blir tung bana. Vad man bör tänka på är att de "starka" hästarna, ofta de hästar som är bra på lång distans, brukar vara gynnade och dra det längsta strået vid tung bana.

En fälla vid tung bana brukar även innerspåret bli. Här blir ofta banan som mjukast och hästarna får svårt att få fäste och dessutom är det mycket kraftdödande. Detta drabbar i första hand hästen på spår ett och bakomliggande hästar t.ex hästen på spår 8, men även snabba springspårhästar kan få problem då de tappar mycket kraft i början pga av det tunga spåret och den framskjutna position de förmodligen får. Vid tunga banor kan det därför vara ett bra tips att hålla koll på bakspårhästarna, eftersom de tvingas längre ut i banan, där banan ofta är betydligt lättare och snabbare. Speciellt vid upploppet kan detta fälla avgörande. Medan hästarna på innerspår fått mjölksyra under loppet och "stumnar" vid upploppet, kan hästarna som gått på "sparlåga" i ett bättre spår speeda ner hela fältet.

En avgörande faktor brukar också vara hästens skor. På vintern brukar hästar förses med hakar eller broddar för att hästarna ska få det rätta fästet. Många hästar är inte vana vid denna utrustning och kan därför prestera ett betydligt sämre resultat än normalt.

Hästarnas utrustning kan betyda mycket

Många hästar kan förbättras resp. försämras beroende på hur de är utrustade. Om de har skor eller om de är barfota, om de har broddar eller hakar eller hur de är balanserade.

Hel- och halvstängda huvudlag är ett exempel på åtgärd som kan få fart på vissa hästar. Genom att använda olika huvudlag begränsar man hästens möjlighet att se i sidled, vilket gör hästen mer skärpt och koncentrerad på loppet.

En annan metod är att döva känsliga hästar med bomull för att begränsa störande ljud. Vid upploppet drar man sedan ut "tussarna" med en lina, vilket kan ge hästen extra "tändning" vid upploppsspurten.

Observera dessa faktorer och hur det påverkar respektive häst. Små åtgärder kan betyda väldigt mycket för hästarnas kapacitet.

Information om huruvida hästarna påverkas positiv eller negativt av utrustningen, brukar kuskintervjuerna avslöja. Ta med detta i din sammanfattande bedömning!


Travonline.se | Cookies | Sitemap